Logotyp strony

Szamba i przydomowe oczyszczalnie do kontroli

Urzędnicy sprawdzą, czy ich właściciele posiadają umowy na wywóz nieczystości ciekłych i osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłat za te usługi.

Właściciel nieruchomości powinien ją przyłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli istnieje ona w danej miejscowości. W przypadku braku kanalizacji powinien wyposażyć posesję w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Od 2022 roku każda gmina ma obowiązek co najmniej raz na dwa lata skontrolować właścicieli, czy odpowiednio zadbali o wywóz ścieków lub osadów ściekowych.

Kontrola zacznie się od wezwania z urzędu miejskiego z prośbą o okazanie niezbędnych dokumentów w magistracie. Potrzebne będą umowy na wywóz ścieków zawarte z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru tych nieczystości na terenie naszej gminy oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania szamba.

W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków właściciele nieruchomości mają z kolei obowiązek pozbywania się osadów ściekowych. Powinno to być uregulowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za regularnie wykonywaną usługę.

W przypadku braku odpowiedzi i niestawienia się w magistracie urzędnicy odwiedzą właścicieli na ich posesjach.

 

Apelujemy, żeby osoby, które nie zawarły jeszcze umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, uczyniły to jak najszybciej.

Wykaz podmiotów uprawnionych do świadczenia takich usług można znaleźć pod linkiem: http://bip.glogowek.pl/1671/715/ewidencja-zbiornikow-bezodplywowych.html

 

Przypominamy, że art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzenie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogówek.

Deklaracja dostępności
Rowery

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2024. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady