Logotyp strony


Inwestycje Gminy Głogówek

Inwestycje realizowane i zrealizowane w 2023 roku

Inwestycje realizowane i zrealizowane w 2022 roku

Doposażenie altany przy szatni Fortuna - Winiary

Całkowity koszt zadania: 25 169,99 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: dposazeniealtanywiniary.jpg

Zakup traktora samojezdnego – Kazimierz

Całkowity koszt zadania: 15 999,00 zł

Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy

Inwestycja, grafika: traktorekkazimierz.jpg

Wykonanie automatycznego nawodnienia na boisku sportowym w Twardawie

Całkowity koszt zadania: 16 239,00 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: nawodnienietwardawa.jpg

Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w Głogowcu

Całkowity koszt zadania: 7 000,00 zł

Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (5.000 zł) oraz Powiatu Prudnickiego (1.000) zł.

Inwestycja, grafika: glogowiecdatawiata.jpg

Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku

Koszt zadania: 1 494 558,22 zł

Wartość od początku realizacji inwestycji: 1 855 337,55 zł

Inwestycja sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Inwestycja, grafika: modernizacjamgokdalszyciag.jpg

Modernizacja odwodnienia budynku świetlicy w Rzepczach

Całkowity koszt zadania: 41 254,20 zł

Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy (20 000,00zł) i Funduszu Sołeckiego (21 350,07 zł)

Inwestycja, grafika: odwodnienierzepcze.jpg

Zakup altany biesiadnej – Błażejowice Dolne

Całkowity koszt zadania: 12 000,00 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: wiatablazejowicedolne.jpg

Zakup altany i montaż altany ogrodowej z wyposażeniem - Ciesznów

Całkowity koszt zadania: 9 280,29 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: wiatadmionow.jpg

Doposażenie placu zabaw w Racławicach Śląskich

Całkowity koszt zadania: 6 000,00 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: doposazenieplacuraclawice.jpg

Doposażenie placu zabaw w Kierpniu

Całkowity koszt zadania: 12 828,90 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: doposazenieplacuzabawwkipniu.jpg

Utworzenie placu zabaw z przygotowaniem dokumentacji w Wierzchu

Całkowity koszt zadania: 32 306,00 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (5.000 zł) oraz Powiatu Prudnickiego (1.000) zł

Inwestycja, grafika: placzabawwewieraschu.jpg

Przebudowa mostu w Racławicach Śląskich

Całkowity koszt zadania: 61 700,00 zł

Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy

Inwestycja, grafika: przebudowamoastuosobloga.jpg

Zakup i montaż altany ogrodowej przy placu zabaw w Zwiastowicach

Całkowity koszt zadania: 18 000,00 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: wiata2022.jpg

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Głogówka

Całkowity koszt zadania: 72 570,00 zł

Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy

Inwestycja, grafika: modernizacjaoswietleniagmn.jpg

Budowa oświetlenia na ulicy Jana Pawła II w Głogówku

Całkowity koszt zadania: 69 000,00 zł

Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy

Inwestycja, grafika: modernizacjaodswietleni.jpg

Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych

Całkowity koszt zadania: 30 000,00 zł

Zakup sfinansowany z budżetu gminy

Inwestycja, grafika: zakupkontenerow.jpg

Modernizacja sali gimnastycznej i korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach

Całkowity koszt zadania: 30 000,00 zł

Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy

Inwestycja, grafika: modernizacjasalibiderzychowice.jpg

Cyfrowa Gmina

Zakup laptopów dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku

Całkowity koszt zadania: 41 044,20 zł

Zakup sfinansowany z programu „Cyfrowa gmina”

Inwestycja, grafika: cyfrowagminazakuplatpopow.jpg

Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku

Całkowity koszt zadania: 399 149,65 zł

Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy w 2022 r. w kwocie: 29 794,60 zł

Inwestycja, grafika: dachsazkolaboisko.jpg

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla potrzeb OSP Racławice Śląskie

Kwota dofinansowania: 633 000,00 zł - sfinansowana z budżetu gminy.

Inwestycja, grafika: zakupsamochodudlaraclawic.jpg

"Cyfrowa Gmina"

  • zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego (227 647,09 zł)
  • zakup zestawów komputerowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku (52 769,34 zł)
  • zakup zestawów komputerowych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku (32 473,44 zł)

Całkowity koszt zadania: 312 889,87 zł

Zakup sfinansowany z programu „Cyfrowa gmina”

Inwestycja, grafika: cyfrowagmina.jpg

Modernizacja drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Walce-Malkowice

Całkowity koszt zadania: 93 369,92 zł

Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy.

Inwestycja, grafika: walcemalkowicedroga.jpg

Modernizacja drogi gminnej - Góreczno

Całkowity koszt zadania: 11 910,58 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: modernizacjadrogigminnejgoreczno2022.jpg

Modernizacja drogi gminnej od posesji nr 73 do nr 82 w miejscowości Kazimierz

Całkowity koszt zadania: 20 230,58 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: kazimierzdrogagminna2022.jpg

Modernizacja drogi gminnej od posesji nr 18 do nr 9a i nr 8 - Leśnik

Całkowity koszt zadania: 11 165,57 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: lesnikmodernizacjadrogi2022.jpg

Przebudowa chodnika nr działki 99 - Mionów

Całkowity koszt zadania: 18 689,75 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: budowachodnikamionow2022.jpg

Zabezpieczenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Mochów

Całkowity koszt zadania: 20 590,20 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: rowodwodnienie2022.jpg

Modernizacja drogi gminnej pomiędzy ul. Ogrodową z Głubczycką w miejscowości Racławice Śląskie

Całkowity koszt zadania: 34 783,71 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (5.000 zł) oraz Powiatu Prudnickiego (1.000) zł

Inwestycja, grafika: drogaogrodfowawrcach2022.jpg

Dywanik asfaltowy przy ul. Kościuszki w kierunku cmentarza - Stare Kotkowice

Całkowity koszt zadania: 24 510,57 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: modernizacjadrogistarekot2022.jpg

Modernizacja drogi gminnej od nr 149 do nr 157 w miejscowości Szonów

Całkowity koszt zadania: 30 350,57 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (5.000 zł) oraz Powiatu Prudnickiego (1.000) zł

Inwestycja, grafika: modenrizacjadrogisoznow2022.jpg

Wykonanie chodnika ul. Krótka, Twardawa

Całkowity koszt zadania: 10 000,00 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: drogchodn22022rmodern.jpg

Modernizacja drogi gminnej do świetlicy w miejscowości Wróblin

Całkowity koszt zadania: 19 950,57 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: wroblindroga2022r.jpg

Modernizacja drogi gminnej "Przysiółek But"

Całkowity koszt zadania: 24 310,57 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: drtogabut2022.jpg

Wykonanie pobocza najazdowego ul. Wielkie Oracze

Całkowity koszt zadania: 20 679,01 zł

Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy

Inwestycja, grafika: pobmocz2022rok.jpg

Przebudowa chodnika przy ul. Św. Anny - Winiary

Całkowity koszt zadania: 38 556,99 zł

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego w 2022r. w kwocie: 8 826,48 zł

Inwestycja, grafika: przebud2022winiar.jpg

Modernizacja drogi gminnej "Złota Górka w Biedrzychowicach"

Całkowity koszt zadania: 50 773,08 zł

Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy: 19 999,50 zł i Funduszu Sołeckiego: 30 773,58 zł

Inwestycja, grafika: drgbierderzych2023.jpg

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Racławice Śląskie

Całkowity koszt zadania: 201 000,00 zł. Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy.

Inwestycja, grafika: modernizacjachodnika2023raclawice.jpg

Inwestycje realizowane i zrealizowane w 2021 roku

Wykonanie elewacji budynku remizy OSP Rzepcze

Całkowity koszt zadania 5 500,00 zł

Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy 4 500 zł, środki własne OSP Rzepcze 1000 zł

Inwestycja, grafika: switlcka.jpg

Wykonanie elewacji budynku remizy OSP w Twardawie

Całkowity kosz zadania 12 000,00 zł

Inwestycja sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 5 200 zł z budżetu gminy 6 800zł.

Inwestycja, grafika: remizwatrwdawie.jpg

Przebudowa i rozbudowa kuchni i jadalni Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Głogówku (na Oraczach)

Całkowity koszt zadania: 157 000 zł.

Inwestycja sfinansowana ze środków budżetu państwa 80 000 zł oraz z budżetu gminy 77 000,00 zł.

Inwestycja, grafika: oraczekuchniaszkola.jpg

Adaptacja pomieszczeń Obserwatorium na cele muzealno-wystawiennicze

Całkowity koszt zadania: 150 000 zł.

Inwestycja sfinansowana z budżetu gminy

Inwestycja, grafika: muzeumadaptacja.jpg

Zakup równiarki do dróg polnych

Całkowity koszt zadania: 17 000 zł.

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: rwn.jpg

Zagospodarowanie terenu wokół altany w Ciesznowie

Całkowity koszt zadania: 10 000 zł.

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: cieszniowwit.jpg

Doprowadzenie energii elektrycznej na boisko wiejskie w Błażejowicach Dolnych

Całkowity koszt zadania: 13 400 zł.

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (5.000 zł) oraz Powiatu Prudnickiego (1.000) zł.

Inwestycja, grafika: energiablazejowice.jpg

Modernizacja drogi gminnej w Dzierżysławicach

Całkowity koszt zadania: 24 365 zł.

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: dzierzyslawicedroga21.jpg

Modernizacja drogi gminnej w Biedrzychowicach

Całkowity koszt zadania: 32 000 zł.

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: boierdzychowicedroga.jpg

Modernizacja drogi gminnej w Kazimierzu

Całkowity koszt zadania: 21 000 zł.

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: kaziimerzos21.jpg

Modernizacja drogi gminnej w Zawadzie-But

Całkowity koszt zadania: 23 300 zł.

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: zawadabut.jpg

Modernizacja drogi gminnej w Leśnikach

Całkowity koszt zadania: 11 700 zł.

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: drogagminnalesnik.jpg

Modernizacja drogi gminnej w Górecznie

Całkowity koszt zadania: 17 300 zł.

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (5.000 zł) oraz Powiatu Prudnickiego (1.000) zł

Inwestycje


Modernizacja pomieszczenia socjalnego na stadionie Fortuna ul .Damrota 18 000 zł.

Inwestycja sfinansowana z budżetu Gminy Głogówek

Inwestycja, grafika: modernizpomiec2021.jpg

Modernizacja węzła sanitarnego na strzelnicy sportowej w Głogówku

Całkowity koszt zadania: 40000,00 zł.

Inwestycja sfinansowana z budżetu Gminy Głogówek oraz środków własnych Bractwa Strzeleckiego w Głogówku.

Inwestycja, grafika: sanitariatystrzelnica2021.jpg

Zakup z Miejskiego Punktu Elektroodpadów

Całkowity koszt zadania: 21512,70 zł.

Inwestycja sfinansowana z budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: punkteleketroakup.jpg

Zakup przyczepy dla potrzeb OSP Kazimierz

Całkowity koszt zadania: 10000,00 zł.

Inwestycja sfinansowana z budżetu Gminy Głogówek oraz środków własnych OSP Kazimierz.

Inwestycja, grafika: zakuprzyczepyospkazimierz.jpg

Zakup garderoby i montaż do świetlicy wiejskiej Głogówek-Oracze.

Całkowity koszt zadania 12 000,00 zł.

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: garderboa20211.jpg Inwestycja, grafika: garderboa20212.jpg

Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Zwiastowicach

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego oraz środków z budżetu Gminy Głogówek.

Całkowity koszt zadania: 115 000 tyś zł.

Inwestycja, grafika: zwiastowice20210inw.jpg

Modernizacja budynku gospodarczego na boisku sportowym w Racławicach

Całkowity koszt zadania 30 000,00 zł.

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: szatniawrcach2021inw1.jpg Inwestycja, grafika: szatniawrcach2021inw2.jpg

Doposażenie placów zabaw w Głogówku (ul. Spółdzielcza), Głogówek (ul. Winiary), sołectwo Kierpień i Racławice Śląskie.

Głogówek ul. Spółdzielcza całkowity koszt zadania 180 000 zł.

Inwestycja sfinansowana z budżetu Gminy Głogówek.

Kierpień całkowity koszt zadania: 21 000 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (5.000 zł) oraz Powiatu Prudnickiego (1.000) zł.

Winiary i Racławice całkowity koszt zadania 25 000 zł.

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: doposazanieplacowzabaw2021.jpg Inwestycja, grafika: kierpienplaczabaw2021.jpg Inwestycja, grafika: placzabawiwniary22021.jpg

Zakup altany z przygotowaniem podłoża dla sołectwa Głogowiec

Całkowity koszt zadania: 22 730,00 zł.

Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego oraz środków z budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: altanaglogowiec2021.jpg

Inwestycje realizowane i zrealizowane w 2020 roku

Montaż 4 sztuk wiat przystankowych W-7.

Koszt całościowy tego zadania to 16 477, 65 zł.
Inwestycja sfinansowana ze środków z budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: montazwiatpp.jpg

Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Szonów

Koszt całościowy tego zadania to 32 757, 00 zł.
Inwestycja sfinansowana ze środków z budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: szonowoswietlenieboiska.jpg

Zadaszenie na piaskownicę na Oraczach

Całkowity koszt zadania: 13 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: zadaszeniepiaskownicynaoraczach.jpg

Udostępnienie budynku zabytkowego ratusza w Głogówku osobom niepełnosprawnym.

Koszt całościowy tego zadania to 40 500, 00 zł.
Inwestycja sfinansowana ze środków z budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: schodydoratuszaq1.jpg Inwestycja, grafika: schodydoratuszaq2.jpg

Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej we Wróblinie.

Całkowity koszt zadania: 21 900,00 zł
Inwestycja sfinansowana ze środków z budżetu Gminy Głogówek

Inwestycja, grafika: swwwrbli.jpg

Utwardzenie placu wraz z zadaszeniem-II ETAP

Całkowity koszt zadania: 32 604,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: drugietapp1.jpg Inwestycja, grafika: drugietapp2.jpg Inwestycja, grafika: drugietapp3.jpg

Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Szonów

Całkowity koszt zadania: 28 411,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego oraz środków z budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: szonowwymianadrog2020.jpg

Remont i doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej w Starych Kotkowicach.

Całkowity koszt zadania: 49 839, 11 zł
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego oraz środków z budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: kotkoswiet1.jpg Inwestycja, grafika: kotkoswiet2.jpg Inwestycja, grafika: kotkoswiet3.jpg

Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej na obiekcie świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich.

Całkowity koszt zadania: 33 707, 24 zł
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego oraz środków z budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: inwestycjedachrce1.jpg Inwestycja, grafika: inwestycjedachrce2.jpg

Wznowienie granicy oraz budowa ogrodzenia działki nr 129 w Głogowcu

Całkowity koszt zadania: 8 550,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: WznowienieGranicy2020.jpg

Utwardzenie drogi polnej w Dzierżysławicach

Całkowity koszt zadania: 21 033,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: dzierzynadrodzepolnej.jpg

Modernizacja skrzyżowania przy OSP Biedrzychowice

Całkowity koszt zadania: 30 389,59 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego oraz środków z budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: biedrzychodywanik.jpg

Zakup altany z przygotowaniem podłoża w Leśnikach

Całkowity koszt zadania: 10 000 zł. Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: altanalesnik2020rok.jpg

Zakup magazynu blaszanego z przygotowaniem podłoża dla Sołectwa Głogówek-Oracze

Całkowity koszt zadania: 15 000 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: blaszanyoracze.jpg

Zakup kosiarki dla Sołectwa Mochów

Całkowity koszt zadania: 15 000 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: kosiarkamochow1.jpg Inwestycja, grafika: kosiarkamochow2.jpg

Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu zyskał nową bramę garażową.

Inwestycja wartości 9470zł. w całości została sfinansowana z budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: kazimierzremizaprzed.jpg Inwestycja, grafika: kazimierzremizapo.jpg

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.

Całkowity koszt zadania: 157 058,64 zł
Inwestycja sfinansowana z budżetu Gminy Głogówek w kwocie 103 808,64 oraz z budżetu Województwa Opolskiego 53 250,00 zł.

Inwestycja, grafika: rogarzpcze1.jpg Inwestycja, grafika: rogarzpcze2.jpg

Doposażenie placów zabaw w sołectwie Zawada, Kierpień, Wróblin, Biedrzychowice

Całkowity koszt zadania: 85 000 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego oraz środków z budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: 2020_plac1.jpg Inwestycja, grafika: 2020_plac2.jpg Inwestycja, grafika: 2020_plac3.jpg Inwestycja, grafika: 2020_plac4.jpg

Modernizacja drogi gminnej w Kazimierzu.

Całkowity koszt zadania: 18 269 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (5.000 zł) oraz Powiatu Prudnickiego (1.000) zł

Inwestycja, grafika: drogakazimierz2020.jpg

Zakup altany ocieplanej sołectwa Ciesznów

Całkowity koszt zadania: 16 000 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (5.000 zł) oraz Powiatu Prudnickiego (1.000) zł.

Inwestycja, grafika: cieszniow2020_1.jpg

Przykrycie dachu na świetlicy wiejskiej w Błażejowicach

Całkowity koszt zadania: 46 000 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: dblazejowice1.jpg Inwestycja, grafika: dblazejowice2.jpg

Remont świetlicy Głogówek-Oracze

Wartość zadania: 12 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego przy wsparciu z projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.

Inwestycja, grafika: remontoracze20.jpg Inwestycja, grafika: oraczeporemoncie.jpg

Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Mionowie

Wartość zadania: 30 380,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu Gminy Głogówek przy wsparciu z projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.

Inwestycja, grafika: sanitariatymionow.jpg Inwestycja, grafika: mionowporemoncie.jpg

Wymiana podłoża oraz zabawek przy przedszkolu w Biedrzychowicach

W ramach zadania zostaną wykonane prace ziemne m.in. równanie i kształtowanie terenu, montaż trawy z rolki, brukowanie, przestawienie istniejących urządzeń zabawowych oraz montaż nowych. Planowane zakończenie inwestycji 30.09.2020 r.
Całkowity koszt zadania ok. 46 000 zł.
Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Głogówek

Inwestycja, grafika: podlozekrapkowice.jpg Inwestycja, grafika: zabawkibiedrzychowicenowe1.jpg Inwestycja, grafika: zabawkibiedrzychowicenowe2.jpg

W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku kompleksowo odnowiono klatkę schodową poprawiając nie tylko estetykę, ale przede wszystkim zapewniając bezpieczeństwo uczniom

Całkowity koszt zadania 45 000,00zł.
Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Głogówek

Inwestycja, grafika: balustrady.jpg

Powiększenie placu manewrowego OSP Głogówek oraz wykonanie elewacji budynku remizy

Całkowity koszt zadania 50 000,00zł.
Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Głogówek

Inwestycja, grafika: placmanewrowy1.jpg Inwestycja, grafika: placmanewrowy2.jpg Inwestycja, grafika: placmanewrowy3.jpg Inwestycja, grafika: osp_po_malowaniu.jpg

Podłączenie wody bieżącej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Kotkowicach wraz z adaptacją pomieszczeń na sanitariaty.

Całkowity koszt zadania: 29 496 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: sanitariaty2020.jpg Inwestycja, grafika: sanitariatyskpowykonaniu.jpg

Inwestycje realizowane i zrealizowane w 2019 roku

Utwardzenie placu przy ul. Damrota - Sołectwo Głogówek-Winiary

Wartość zadania: 34 295,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: orwczeswelica.jpg

Zakup włóki polowej (równiarki) dla Sołectwa Stare Kotkowice

Wartość zadania: 11 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: rownarkakotkowicestr.jpg

Zakup włóki polowej (równiarki) dla Sołectwa Mochów

Wartość zadania: 10 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: rownarkamochow.jpg

Remont budynku gospodarczego w Kierpniu

Wartość zadania: 12 000 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: kierpienbudynek.jpg

Doposażenie placu zabaw w Głogowcu

Wartość zadania: 11 600,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: doposazaenieplacuzabawwglogowu.jpg

Zakup włóki polowej (równiarki) dla Sołectwa Rzepcze i Chudoba

Wartość zadania: 12 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: chyd2019ba.jpg

Wymiana bram wjazdowych w budynku OSP w Racławicach Śląskich

Wartość zadania: 27 400,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: bramyodpraclawice.jpg

Zakup urządzeń zabawowych w miejscowości Twardawa

Wartość zadania: 22 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego

Inwestycja, grafika: placzabawtwardawa.jpg

Wykonanie muru oporowego przy ul. Podgórnej w Głogówku

Wartość zadania: 18 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: muroporowy.jpg

Remont drogi gminnej – Głogówek-Oracze

Wartość zadania: 26 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: oraczeremontdrogi.jpg

Remont drogi – wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości But

Całkowity koszt zadania: 21 023,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: butremont.jpg

Remont drogi gminnej we Wróblinie

Wartość zadania: 19 583,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: wroblin2019.jpg

Przebudowa chodnika w Mionowie

Całkowity koszt zadania: 14 028,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: mionow2019inw.jpg

Remont drogi gminnej w Dzierżysławicach

Wartość zadania: 19 411,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: dzierzyslaw2019inwe.jpg

Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich

Wartość zadania: 91 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Gminy Głogówek.
Zdjęcia w trakcie realizacji prac

Inwestycja, grafika: domuludowyrce.jpg

Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochowie

Wartość inwestycji to 220 000,00 zł, z czego 45 000,00 zł stanowiło wkład własny OSP Mochów, pozostała część kwoty natomiast z budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: strazmochow1.jpg Inwestycja, grafika: strazmochow2.jpg

Remont i naprawa drogi gminnej wewnętrznej w Kazimierzu

Całkowity koszt zadania: 17 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja, grafika: kazimierz2019.jpg

Remont drogi gminnej – dywanik asfaltowy w Szonowie

Wartość zadania: 37 400,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: dywanik2019szonow.jpg

Remont drogi gminnej (tzw. Zidlung) w Biedrzychowicach

Wartość zadania: 37 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu Gminy Głogówek.

Inwestycja, grafika: siedlung2019.jpg

Modernizacja placu postojowego w Głogówku przy ul. Dworcowej

Całkowity koszt zadania: 63 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Gminy Głogówek

Inwestycja, grafika: placuldworcowa.jpg

Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w sołectwie Tomice

Wartość zadania: 65 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Gminy Głogówek

Inwestycja, grafika: swietlicatomice.jpg

Modernizacja schodów w Przedszkolu Publicznym w Racławicach Śląskich - Oddział Wierzch

Całkowity koszt zadania: 12 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Gminy Głogówek

Inwestycja, grafika: inwestycja2019schodywierzch.jpg

Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej na 1 w Głogówku

Wartość zadania: 20 000,00 zł.
Inwestycja sfinansowana z budżetu Gminy Głogówek

Inwestycja, grafika: mursp.jpg
Deklaracja dostępności

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2023. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady