Logotyp strony

Komputery dla potomków pegeerowców - nabór uzupełniający

Informujemy, iż do 7 października istnieje możliwość złożenia wniosków w naborze uzupełniającym do programu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym”. Z uwagi na ograniczone pozostałe środki planuje się zakup około 16 laptopów, więc o przyznaniu sprzętu będzie decydować kolejność wpływu kompletnych wniosków.

Z programu mogą skorzystać osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

1. dziecko ze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej musi zamieszkiwać w miejscowości bądź gminie, w której kiedyś funkcjonowało PPGR*.

2. przodek dziecka w linii prostej musiał pracować w PPGR i zamieszkiwać w miejscowości lub gminie objętej PPGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

3. dziecko ubiegające się o grant nie mogło otrzymać na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 2021 komputera stacjonarnego lub przenośnego laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych albo zwrotu kosztów bądź dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego – laptopa z niezbędnym oprogramowaniem. Maksymalna stawka to 2,5 tys. zł za laptopa. Nie ma kryterium dochodowego.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego lub oświadczenia osoby, która ukończyła 18. rok życia i nadal uczy się w roku szkolnym 2022/2023, wraz z oświadczeniem uzupełniającym należy składać w biurze podawczym - pokoju nr 1 (parter) w Urzędzie Miejskim w Głogówku w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2022 r. (piątek). Druki muszą być kompletnie wypełnione i podpisane. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 77 40 69 920.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zatrudnienie rodzica, dziadków, pradziadków w PPGR, zaświadczenie, iż dziecko pobiera naukę w szkole ( za wyjątkiem dzieci uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Głogówek), akt urodzenia dziecka oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (np. akt małżeństwa, akt urodzenia).

Do pobrania:

KDPgr_Oswiadczenie_dla_rodzica.doc

KDPgr_Oswiadczenie_dla_ucznia_ktory_osiagnal_pelnoletnosc.doc

KDPgr_Oswiadczenie_uzupelniajace.odt

Deklaracja dostępności

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2024. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady