Logotyp strony

Nasi seniorzy korzystają z programu "Senior+" na lata 2021-2025

Gmina Głogówek przystąpiła do realizacji wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Program jest kontynuacją "Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015–2020".

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior +”.

Cele programu

Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior +”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci dziennych domów „Senior +” i  klubów „Senior +”.

Celem operacyjnym programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach programu jest udostępniana seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach programu jednostki samorządu, w trybie otwartego konkursu ofert, mogą się ubiegać o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych w ramach modułu I. Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku budżetowym, w trybie konkursowym, mogą podlegać działania związane z całorocznym bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia.

Realizacja programu

Jednostką realizującą program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku.

Pozyskana kwota środków z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” w Głogówku to 77.760,00 zł, całkowity koszt realizacji programu wynosi 228.000,00 zł.

Pozostałe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 887 92 70 w godzinach 7.30-15.30.

Obraz:

 

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2022. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady