Logotyp strony

Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gmina Głogówek zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do głównego celu projektu należało zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska z obszaru Gminy Głogówek.

Do celów szczegółowych realizacji projektu należały:

  • zwiększenie ilości odpadów, które mogą zostać poddane bardziej zrównoważonym metodom ich zagospodarowania niż składowanie,
  • poprawa jakości środowiska naturalnego,
  • zwiększenie ilości odpadów przeznaczonych do ponownego użycia i recyklingu, zwiększenie jakości posiadanej infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej na terenie Gminy Głogówek,
  • ułatwienie dostępu do infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej mieszkańcom Gminy Głogówek,
  • zwiększenie bezpieczeństwa odbioru odpadów segregowanych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej Gminy Głogówek.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 279 200,00zł
Całkowite koszty projektu: 1 845 217,0zł.

Tablica informacyjna
Deklaracja dostępności

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2023. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady