Logotyp strony

Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku

Operacja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku, mająca na celu umożliwienie zwiększenia dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej dla mieszkańców miejscowości Rzepcze (Gmina Głogówek) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przyłączy o długości 6,827 km.

Współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem zadania było opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie której możliwa była realizacja budowy przedmiotowej inwestycji.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 821 374,00zł
Całkowite koszty projektu: 3 139 613,53zł.

Tablica informacyjna
Deklaracja dostępności

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2023. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady