Logotyp strony

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

GŁOSZENIE o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Głogówek w 2019 roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Gmina Głogówek planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej Gminy. Dofinansowanie obejmowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości do 85 % kosztów w/w zakresu. Pozostałe 15 % kosztów przedsięwzięcia poniesie właściciel nieruchomości, z której azbest zostanie zebrany.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków w terminie do 21.06.2019 roku.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku do pobrania dostępny jest na stronie internetowej www.bip.glogowek.pl (w zakładce: Referat MKOŚ/Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska/azbest 2019/wniosek o dofinansowanie), wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Głogówku- parter, pokój nr 6 i 7.

Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2019 roku.

Burmistrz Głogówka
dr Piotr Bujak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2020. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady