Logotyp strony

Komputery dla potomków pegeerowców

Ruszył program grantowy „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym” wspierający zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. W przypadku zainteresowania mieszkańców i złożenia stosownych oświadczeń do 29 października, gmina Głogówek zamierza aplikować o przyznanie grantu. Jeżeli gmina otrzyma go we wnioskowanej wysokości, przystąpi do zakupu sprzętu w ramach otrzymanej kwoty, a następnie przekaże go osobom, które się zgłosiły.

Z programu mogą skorzystać osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

  1. dziecko ze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej musi zamieszkiwać w miejscowości bądź gminie, w której kiedyś funkcjonowało PPGR*.
  2. przodek dziecka w linii prostej musiał pracować w PPGR i zamieszkiwać w miejscowości lub gminie objętej PPGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).
  3. dziecko ubiegające się o grant nie mogło otrzymać na własność lub w drodze użyczenia* w roku 2020 i 2021 komputera stacjonarnego lub przenośnego laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych albo zwrotu kosztów, bądź dofinansowania zakupu tych rzeczy.

*Jeśli zwrócono użyczony sprzęt, wówczas dofinansowanie przysługuje.

Dofinansowanie obejmuje:

  1. zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem,
  2. zapewnienie dostępu do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, jeśli nie ma innej możliwości zapewnienia tego dostępu,

Maksymalna stawka to 3,5 tys. zł za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1,5 tys. zł za zakup tabletu. Nie ma kryterium dochodowego.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego lub oświadczenia osoby, która ukończyła 18. rok życia i nadal uczy się w roku szkolnym 2021/2022, wraz z oświadczeniem uzupełniającym należy składać w biurze podawczym - pokoju nr 1 (parter) w Urzędzie Miejskim w Głogówku w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2021 r. (piątek). Druki muszą być kompletnie wypełnione i podpisane. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 77 40 69 920.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiłyby lub znacznie utrudniłyby skuteczne wywiązanie się z obowiązków grantobiorcy (w tym utrzymania wskaźników projektu), gmina Głogówek nie przystąpi do umowy o przyznanie grantu. Program nie obejmuje rodzin związanych z rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi (RSP).

Do pobrania:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2022. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady