Logotyp strony

12 pytań o aleję lipową

Podczas elektronicznych konsultacji o ustanowieniu pomnikami przyrody alei lipowej i kilku cennych przyrodniczo drzew przy Zespole Szkół w Głogówku kilku mieszkańców zgłosiło też swoje wątpliwości co do proponowanych uchwał. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na ich pytania i uwagi.

 1. Czy po ustanowieniu alei lipowej pomnikiem przyrody gmina nadal będzie dbała o stan drzew?
  Tak.
 2. Czy została wzięta pod uwagę możliwość przejazdu przez aleję lipową do bram wjazdowych?
  Wszystkie obecnie wydzielone działki przy alei (która jest ścieżką pieszo-rowerową) będą miały zapewniony wjazd nieprzebiegający przez aleję. Kto będzie się budował przy alei w późniejszym terminie, będzie musiał, jak poprzednicy, wystąpić o zgodę na przejazd przez aleję, jeśli wystąpi taka konieczność.
 3. W tej chwili mogę dojechać na działkę za domem aleją, mam odebrany wjazd. Co w przypadku ustanowienia pomnika przyrody, czy dalej będę mógł się poruszać samochodem po alei?
  Nic się w tej kwestii nie zmienia, prawa nabyte będą respektowane.
 4. Czy wszystkie drzewa „kwalifikują się” jako pomnik przyrody?
  Aleję należy traktować jako całość. Wszystkie żyjące na niej drzewa, cała lista została zaakceptowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wraz z projektem uchwały rady miejskiej o ustanowieniu alei lipowej pomnikiem przyrody.
 5. Co rozumie się pod pojęciem „zakaz uszkadzania gleby” – czy postawienie ogrodzenia nie będzie tutaj problemem?
  Zakaz uszkadzania gleby oznacza, że na sąsiednich działkach nie można używać agresywnych środków chemicznych, wypuszczać ścieków do gleby, a podczas wykopów trzeba zabezpieczać korzenie drzew; innymi słowy oddziaływać na środowisko tak, żeby nie zaszkodziło to alei lipowej. Postawienie ogrodzenia na działce prywatnej nie koliduje z aleją lipową, znajdującą się na działkach gminnych – byle było to w zgodzie z przepisami prawa budowlanego.
 6. Czy wykonanie przyłączy wod-kan nie będzie problemem? Czy w związku z powyższym nie będą wymagane dodatkowe dokumenty, dodatkowe opinie (np. dendrologiczne, dodatkowe decyzje środowiskowe)?
  Jeśli chodzi o wykonanie przyłączy wod-kan, to nadal będzie wymagana taka sama dokumentacja. Dodatkowe opinie, dokumenty nie będą konieczne. Podczas wykopów trzeba jedynie zabezpieczać korzenie drzew.
 7. Czy burmistrz posiada zalecenia i wnioski do dalszego postępowania z drzewostanem ustanawiającym aleję lipową jako pomnik przyrody?
  Nie posiada. Zaproponowany projekt uchwały zobowiązuje gminę do jeszcze większej dbałości o aleję niż dotychczas.
 8. Czy została wykonana inwentaryzacja drzew na alei lipowej? Czy wszystkie drzewa „kwalifikują” się jako pomnik przyrody?
  Tak, gmina dysponuje inwentaryzacją, która jednak wymaga aktualizacji. Stosowne, kompletne zestawienie wszystkich drzew wraz z opisem zostało przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, który pozytywnie zaopiniował projekt uchwały rady miejskiej w sprawie ustanowienia alei lipowej pomnikiem przyrody. Aleję należy traktować jako całość, zgodnie z jej XIX-wiecznym założeniem.
 9. Jak będzie wyglądała procedura pielęgnacji drzew stanowiących pomnik przyrody? Kto będzie wykonywał przeglądy drzewostanu, pielęgnację drzew? Czy pielęgnacja alei po ustanowieniu pomnika przyrody będzie wymagała dodatkowych pozwoleń kolejnych instytucji (konserwator przyrody)?
  Zgodnie z projektem uchwały o ustanowieniu pomnika przyrody obowiązek monitorowania stanu zdrowotnego pomnika przyrody oraz wykonywania prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na potrzeby ochrony przyrody w ramach zabiegów pielęgnacyjnych oraz w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników nieruchomości, na których rośnie bądź nieruchomości sąsiednich, będzie spoczywał na gminie, na której zlecenie prace będą wykonywać specjalistyczne podmioty. W tej kwestii nic się nie zmienia. Nie będzie trzeba tu dodatkowych pozwoleń, prawo gminy do podejmowania niezbędnych działań jest zawarte w projekcie uchwały.
 10. Czy w związku z ustanowieniem pomnika przyrody gmina Głogówek będzie ponosić dodatkowe koszty? (m.in. przegląd drzewostanu, pielęgnacja, przycinka)
  Co najwyżej koszty ustawienia/zamontowania kilku tabliczek z napisem „Pomnik przyrody”. Gmina wcześniej odpowiadała już za stan alei i będzie odpowiadać nadal, czyli ponosić koszty przeglądu drzewostanu, pielęgnacji, przycinki czy usuwania miejscowych zagrożeń.
 11. Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w związku z podjętą uchwałą ulegnie zmianie?
  Plan zagospodarowania Głogówka ulegnie zmianie, gdyż ma już kilkanaście lat i nie przystaje do obecnych realiów. Nie ma to jednak związku z uchwałą o pomniku przyrody, to dwie odrębne procedury. Procedura zmiany planu zaczęła się kilka miesięcy wcześniej. Jeśli aleja zostanie ustanowiona pomnikiem przyrody, w planie zagospodarowania znajdzie się tylko taki zapis, bez dalszych konsekwencji.
 12. Czy ustanowienie alei jako pomnika przyrody będzie miało wpływ na rodzaj zabudowy, jaka będzie mogła powstać w jej okolicy? Czy ustanowienie pomnika spowoduje zakaz zabudowy działek przylegających do alei? Jako iż wzdłuż alei ciągnie się szereg zabudowań, stawiane są nowe domy jednorodzinne, czy nie zostaniemy objęci ograniczającymi przepisami dotyczącymi ingerencji w glebę, ewentualnej budowy, przebudowy obiektów?
  Ustanowienie pomnika przyrody nie ogranicza i nie zmienia praw właścicieli sąsiednich nieruchomości. Nie ma wpływu na rodzaj zabudowy, nie zabrania zabudowy działek czy przebudowy istniejących obiektów. Żadne tego typu zapisy w projekcie uchwały się nie znalazły.
Obrazy
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2021. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady