Logotyp strony

Żywność dla potrzebujących

Od 16 lutego Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku zacznie wydawać mieszkańcom gminy produkty otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ).

Pomoc na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika OPS mogą otrzymać osoby o następujących maksymalnych dochodach:

  • 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Ze względu na obostrzenia epidemiczne zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie o dokładnych terminach odbioru w siedzibie ośrodka, ul. Stefana Batorego 8 (w godzinach 10.00 – 14.00). OPS prosi o zabranie ze sobą odpowiedniej liczby siatek, toreb itp., w zależności od liczby członków rodziny uprawnionych do otrzymania żywności.

Osobom starszym i niepełnosprawnym, które nie mają takiej możliwości, produkty zostaną dostarczone – wystarczy, że skontaktują się ze swoim pracownikiem socjalnym.

Beneficjenci będą też mogli skorzystać z warsztatów: kulinarnych, dietetycznych i edukacji ekonomicznej. Więcej informacji o programie można uzyskać w OPS, tel. 77 438 00 73, 77 438 00 74. Będą one również podawane na stronie www ośrodka www.ops-glogowek.pl i stronach internetowych gminy Głogówek.

Bank żywności Bank żywności Bank Żywności
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2021. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady