Logotyp strony

50 laptopów przeznaczonych dla uczniów

Gmina Głogówek korzystając z projektów grantowych Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ pozyskała 50 laptopów przeznaczonych dla uczniów realizujących nauczanie w systemie kształcenia zdalnego.

Pozyskanie pomocy naukowych odbyło się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I ”Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie zdalnego kształcenia. Przekazanie zakupionych laptopów odbyło się w dniach 8 kwietnia ( 30 sztuk) i 29 maja 2020 r. ( 20 sztuk ). Laptopy przekazano do następujący szkół :

Obraz

Zakupione laptopy Dyrektorzy szkół użyczyli uczniom z rodzin wielodzietnych i najbardziej potrzebujących wsparcia. Po zakończeniu zdalnego nauczania laptopy wrócą do szkół gdzie będą wykorzystywane na potrzeby szkoły.

Projekty grantowe realizowane we współpracy z CPPC pozwoliły Gminie Głogówek w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

Wartość pozyskanych środków to : Zdalna Szkoła 68 970,16 zł
Zdalna Szkoła + 54 919,25ł zł

Obraz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2020. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady